Vitajte na webovej stránke Postaramsa.


Ďakujeme za Vašu návštevu, prejavený záujem a dovoľte, aby sme Vás oboznámili s podmienkami a pravidlami. Pravidlá pre používanie webovej stránky Postaramsa. Podmienkou možnosti využitia služieb našej stránky Postaramsa, je súhlas užívateľa s týmito pravidlami a podmienkami inzercie. Prosím prečítajte si pozorne pravidlá stránky Postaramsa pred jej používaním. Používaním stránky Postaramsa súhlasíte so všetkými podmienkami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. Prevádzkovateľ si kedykoľvek vyhradzuje právo zmeny podmienok tohto dokumentu.

Základné pravidlá

Postaram sa je komunikačná databáza, ktorá spája jednotlivcov (skupiny), ktoré poskytujú služby, s jednotlivcami, ktorí potrebujú pomoc v danej oblasti. Užívateľ rozumie a súhlasí, že prevádzkovateľ nemá žiadnu kontrolu nad pravdivosťou, dôveryhodnosťou, a zodpovednosťou poskytovateľa služby. Užívateľ si je vedomý, že užíva stránku Postarámsa na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko. V prípade súdneho vyjednávania medzi poskytovateľom služby a zákazníkom, prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne škody spôsobené medzi poskytovateľom a zákazníkom. Používatelia stránky sa kontaktujú medzi sebou a prevádzkovateľ nie je žiadnou mierou zodpovedný za finančné vyrovnanie medzi zákazníkom a sprostredkovateľom služby.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť účet poskytovateľa služby ak uzná, že inzerát je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by bol inak nevhodný pre zverejnenie. Taktiež k zrušeniu môže dôjsť v nasledovných prípadoch:
Ak inzerát uráža, diskriminuje, alebo akýmkoľvek spôsobom napáda zákazníka.
Ak inzerát má sexuálny alebo akýkoľvek urážajúci podtón.
Ak inzerát obsahuje vírusy alebo nepravdivé informácie akéhokoľvek druhu.
Ak inzerát propaguje predaj alebo servis, ktorý nie je relevantný stránke Postaramsa.

Táto dohoda nadobúda platnosť pri používaní stránky Postaramsa. Postaramsa môže kedykoľvek zrušiť Váš účet pri nedodržaní hore uvedených podmienok. Stránka Postarám sa je pre fyzické osoby. Organizácie a firmy, ktoré by chceli ponúkať svoje služby na stránke Postaramsa sú vítané, po dohode s prevádzkovateľom.

Vaše údaje

Vaše údaje, sú informácie, ktoré poskytnete na tejto stránke. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy normy Slovenskej republiky pri používaní služieb Postaramsa. V prípade porušenia právnych noriem, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľovi oprávneným orgánom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah inzerátov, ktoré boli pridané užívateľom legálnou, či nelegálnou cestou a ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb užívateľmi či tretími osobami.

Vlastnícke podmienky

Všetky texty, fotografie a celý obsah na stránke Postramsa vlastní alebo používa prevádzkovateľ so súhlasom druhej strany. Používatelia nemajú právo rozširovať, kopírovať informácie z tejto stránky bez súhlasu prevádzkovateľa. Postarám sa nie je zamestnávateľ a nie je nijako zodpovedný za registrovaných užívateľov. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú činnosť Postaramsa, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť stránku bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

Tieto podmienky a pravidlá inzercie nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.